peníze

Revize elektro: Kontroly elektroinstalace jsou nezbytností

Revize elektro se mohou zaměřovat na různá zařízení – ať už se jedná o spotřebiče, elektrozařízení či právě elektroinstalaci. Lhůta pro revizi elektrorozvodů se liší zejména podle toho, v jakém je prostředí. Proto je třeba držet se na pozoru, aby kontroly vždy probíhaly včas a vy tak předešli možným poruchám.

více v článku...

Druhy revize

Prvním typem revize elektro je ta výchozí. Tuto kontrolu je třeba provádět u nově zavedené elektroinstalace. Je nezbytná pro přihlášení k odběrnému místu a připojení elektroměru. Pravidelně pak musí probíhat periodická revize. Lhůty jsou určeny dle prostředí a výskytu osob, mohou se tak značně lišit. Poslední kategorií jsou pak mimořádné revize. Ty jsou nezbytné po různých úpravách a opravách elektroinstalace. Je tak zjištěn celkový stav opravené elektroinstalace, tedy i bezpečnost jejího provozu.

Lhůty revizí

Lhůta pro základní elektrorevizi je pět let. Tato doba se však může významně snižovat. V prašném prostředí, studeném, vlhkém či horkém se pak tato doba zkracuje na tři roky. Nejčastěji je pak revize třeba v prostorách, kde jsou nebezpečné podmínky. Jednat se tedy může například o prostředí s extrémní korozní agresivitou, mokré prostředí a podobně. V takových případech je nutné kontroly provádět každý rok. Klíčový je také počet osob, které se v daném prostoru vyskytují. Proto je dobré obrátit se na odborníky, kteří se v tomto skvěle orientují a postarají se tak o to, abyste vše měli v pořádku.

Odstranění závad

Jestliže je po revizi elektroinstalace zjištěna závada, je třeba najít řešení, jak ji opravit. O drobnější opravy se může postarat rovnou revizní společnost. Samozřejmě však můžete využít i služeb firem oprávněných provádět práce na elektrických zařízeních. Včasnou opravu byste nikdy neměli podceňovat, neřešené závady totiž výrazně zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

Pravidelné revize jsou velmi důležité, o všechna elektrická zařízení v objektu se přitom může postarat jedna firma. Vy si tak nemusíte dělat starosti.

Related Articles

- Advertisement -pr clanky

Mohlo by Vás zajímat